WATERBEHEERSING

DS Plastics biedt een uitgebreid gamma aan voor het vasthouden, bufferen en gecontroleerd afvoeren van regenwater. 

Een regenput maken of een oprit waterdoorlatend maken, burgers moeten weten dat het op die manier aanpakken van regelmatige wateroverlast en het voorkomen van waterschaarste een zaak is van en voor iedereen. 

Ondergrondse regenwatertanks

We moeten er ons van bewust zijn dat water niet zomaar een evidentie is. Het is aan te raden om een regenwatertank te plaatsen en het regenwater ook te gebruiken (regenwaterrecuperaite). Het installeren van een regenput is overigens in bepaalde gevallen verplicht bij een nieuwbouw of grondige renovatie.

Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.

Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Bovengrondse stockagetanks

Regenwater kan in een ondergrondse tank alsook in een bovengrondse tank opgeslaan worden. Onze stockagetanks zijn geschikt om bovengrondse opstellingen te maken voor opslag van regenwater in gebouwen waar toegang beperkt is. Door meerdere tanks te koppelen kunnen grote opslagvolumes bekomen worden. Dankzij lichte gewichten van de tanks zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.

Regenwaterfilters

Het hemelwater dat op een dak valt, kan mits een goede filtering aangesloten worden op een hemelwaterput voor nuttig hergebruik.Hoe properder het water in de regenwaterput komt, hoe minder kans dat het later voor verkleuring en geuroverlast zorgt. Ook verstoppingen kunnen vermeden worden met de nodige filtering van het regenwater.

Regenwaterrecuperatiesystemen

Optimaal hergebruik van regenwater. Danzij een pomp en omschakelkast wordt het water binnen de woning naar de WC of wasmachine gebracht. Voordat het water uit de put wordt aangezogen volgt de tweede filtering. Een fijnmazig gaas is aangebracht rond de aanzuigleiding zodat vaste deeltjes in geen geval de leiding kunnen verstoppen. Als het een langere periode wat droger blijft, kan het zijn dat de regenwaterput bijna leeg komt te staan. Als dat gebeurt, kun je de put bijvullen met leidingwater. 

Regenwaterinfiltratie

In de grond laten infiltreren van hemelwater: Overtollig regenwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening 

Complete rengenwaterrecuperatie pakketten

Onze complete regenwaterpakketten omvatten alle benodigdheden voor een optimale opvang en hergebruik van regenwater. Ondergrondse opslagtank, een filter (voorfilter of inline filter), sifon, besturingssysteem, rustige inloop.

STORMBEKKEN

TIJDELIJKE OPVANG VAN REGENWATER, AFKOMSTIG VAN HEVIGE NEERSLAG, VOOR HET VERTRAAGD LOZEN.

INFILTRATIEBEKKEN

GELIJKMATIG INFILTREREN VAN REGENWATER.