HUISHOUDELIJKE AFVALWATERZUIVERINGSSTATION

Is je woning gelegen in een zone waar geen rioleringsnetwerk uitbouwd is, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Dit kan met een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.

Veco-clear

De DS Veco Clear bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

Gedazyme activator voor Veco-clear

Het op regelmatige basis toevoegen van het produkt GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de veco-clear installatie.