WATERBEHEERSING

DS Plastics biedt een uitgebreid gamma aan voor het vasthouden, bufferen en gecontroleerd afvoeren van regenwater. 

Een regenput maken of een oprit waterdoorlatend maken, burgers moeten weten dat het op die manier aanpakken van regelmatige wateroverlast en het voorkomen van waterschaarste een zaak is van en voor iedereen. 

Ondergrondse regenwatertanks

We moeten er ons van bewust zijn dat water niet zomaar een evidentie is. Het is aan te raden om een regenwatertank te plaatsen en het hemelwater ook te gebruiken (regenwaterrecuperaite). Het installeren van een regenput of hemelwaterput is overigens in bepaalde gevallen verplicht bij een nieuwbouw of grondige renovatie.

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert. Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan: 'energie en water besparen', 'water',  'hemelwaterput'.

Bovengrondse stockagetanks

Regenwater kan in een ondergrondse tank alsook in een bovengrondse tank opgeslaan worden. Onze stockagetanks zijn geschikt om bovengrondse opstellingen te maken voor opslag van regenwater in gebouwen waar toegang beperkt is. Door meerdere tanks te koppelen kunnen grote opslagvolumes bekomen worden. Dankzij lichte gewichten van de tanks zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.

Regenwaterfilters

Het hemelwater dat op een dak valt, kan mits een goede filtering aangesloten worden op een hemelwaterput voor nuttig hergebruik.Hoe properder het water in de regenwaterput komt, hoe minder kans dat het later voor verkleuring en geuroverlast zorgt. Ook verstoppingen kunnen vermeden worden met de nodige filtering van het regenwater.

Hemelwaterinstallatie - Regenwaterrecuperatiesystemen

Optimaal hergebruik van regenwater. Danzij een pomp en omschakelkast wordt het water binnen de woning naar de WC of wasmachine gebracht. Voordat het water uit de put wordt aangezogen volgt de tweede filtering. Een fijnmazig gaas is aangebracht rond de aanzuigleiding zodat vaste deeltjes in geen geval de leiding kunnen verstoppen. Als het een langere periode wat droger blijft, kan het zijn dat de regenwaterput bijna leeg komt te staan. Als dat gebeurt, kun je de put bijvullen met leidingwater. 

Regenwaterinfiltratie

In dichtbevolkte gebieden zoals steden zijn steeds meer oppervlakten verhard. Hierdoor dringt het water niet meer in de grond, maar wordt het versneld afgevoerd via riolen. Dit kan leiden tot zowel overstromingen als uitdroging van de grond. Infiltratievoorzieningen zorgen ervoor dat er minder regenwater rechtstreeks in de riolen terechtkomt en dus voor een betere infiltratie in de grond.

Complete regenwaterrecuperatie pakketten

Onze complete hemelwaterrecuperatie paketten omvatten alle benodigdheden voor een optimale opvang en hergebruik van regenwater. Ondergrondse opslagtank, een filter (voorfilter of inline filter), sifon, besturingssysteem, rustige inloop.

Buffering

Door regenwater te bufferen zorg je ervoor dat het water bij hevige regenval opgespaard wordt en vertraagd wordt afgevoerd. Zo ontlast je het rioolstelsel en verhinder je dat lager gelegen gebieden onder water komen te staan.