OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDER

OLIE- EN BENZINE AFSCHEIDER

De KWS afscheiders zonder bypass

De KWS afscheiders zonder stormoverloop (bypass) behandelen de afvoer van afvalwater op parkeerterreinen. Ze worden aanbevolen bij gebieden die als losplaats gebruikt worden of gebieden met een risico van op accidentele verontreiniging (bvb. distributie gebieden / strippen / brandstofopslag) of in kwetsbare gebieden (recycling van industrieel afvalwater, enz.).

Ontworpen volgens EN 858,1-2, behoren zij tot de familie afscheiders in Klasse 1, met lozingen van koolwaterstoffen kleiner dan 5 mg / liter.

 

De KWS afscheiders met bypass

De KWS afscheiders met stormoverloop (bypass) zijn de meest geïnstalleerde apparaten. Uitgerust met een volledig inspecteerbare bypass (de enige op de markt), ingebouwd in de tank, zorgen ze voor de afvoer op wegen en parkeerplaatsen. De bypass zorgt voor de distributie van de uitstroom in het apparaat en vervolgens ontleent het hiervan een deel tijdens onweer.

Ontworpen volgens de norm 858,1, hebben onze klasse 1 afscheiders een lozing van olie minder dan 5 mg per liter.

 

Alarmsysteem voor olie- en benzineafscheiders

Het alarmsysteem detecteert de maximale dikte van de olielaag. Volgens de Europese norm (EN 858-1) is een alarm verplicht.