Waterdichte oplossingen,
goed voor mens en milieu

Waterbeheersing – koester het blauwe goud

De sleutel tot waterbeheersing: hemelwater gecontroleerd vasthouden, bufferen en afvoeren. Tanks vangen regenwater op voor nuttig hergebruik, terwijl infiltratievoorzieningen riolen ‘ontlasten’. Broodnodig voor een betere infiltratie in de grond, zeker in verstedelijkte regio’s.

DS Plastics Watertight solutions biedt een uitgebreid gamma aan voor het vasthouden, bufferen en gecontroleerd afvoeren van regenwater. Een regenput aanleggen of een oprit waterdoorlatend maken. De burger dient zich te realiseren dat men op die manier regelmatige wateroverlast aanpakt en waterschaarste helpt te voorkomen;  een zaak van en voor iedereen.

Maak uw perceel blauwer! Dankzij het groenblauwpeil kunnen we samen nagaan met welke maatregelen we de blauwe (gelinkt aan regenwaterbeheer) aspecten kunnen verbeteren. Zowel particulieren, architecten, lokale besturen als bedrijven kunnen het groenblauwpeil gebruiken. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. 

DS Plastics Watertight solutions helpt je graag mee om uw regenwater maximaal op te slaan en te gebruiken in en rond je woning, het water te laten infiltreren in de bodem of zo weinig mogelijk te laten afvoeren naar de riool. Er zijn mogelijkheden zat.

Ondergrondse regenwatertanks

We moeten er ons van bewust zijn dat water niet zomaar een evidentie is. Het is aan te raden om een regenwatertank te plaatsen en het hemelwater ook te hergebruiken (regenwaterrecuperatie). Het installeren van een regenput of hemelwaterput is overigens in bepaalde gevallen verplicht bij een nieuwbouw of grondige renovatie.

De Vlaamse Overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert. Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker.

Onze watertanks van kunststof zijn dé duurzame oplossing om water in op te slaan. Ga voor een ultraplatte kunststoffen PE regenwaterput, hierdoor moet u niet diep graven. Vraag uw offerte aan voor diverse standaard watertanks via sales@dsplastics.be of door ons contactformulier in te vullen.

Bovengrondse stockagetanks

Regenwater kan zowel in een ondergrondse tank alsook in een bovengrondse tank opgeslaan worden. Onze stockagetanks zijn geschikt om bovengrondse opstellingen te maken voor opslag van regenwater in gebouwen waar de toegang beperkt is. Door meerdere tanks te koppelen kunnen grote opslagvolumes gerealiseerd worden. Dankzij het lichte gewicht van de tanks zijn ze snel en eenvoudig te plaatsen.

Regenwaterfilters

Het hemelwater dat op een dak valt, kan mits een goede filtering aangesloten worden op een hemelwaterput voor nuttig hergebruik. Hoe properder het water in de regenwaterput komt, hoe minder kans dat het later voor verkleuring en geuroverlast zorgt. Ook verstoppingen kunnen vermeden worden met de nodige filtering van het regenwater.

Hemelwaterinstallatie - Regenwaterrecuperatiesystemen

Optimaal hergebruik van regenwater. Dankzij een pomp en omschakelkast wordt het water in de woning naar de WC of wasmachine gebracht. Voordat het water uit de put wordt aangezogen volgt de tweede filtering. Een fijnmazig gaas is aangebracht rond de aanzuigleiding zodat vaste deeltjes in geen geval de leiding kunnen verstoppen. Als het een langere periode wat droger blijft, kan het zijn dat de regenwaterput bijna leeg komt te staan. Als dat gebeurt, kunt u de put bijvullen met leidingwater.

Regenwaterinfiltratie

In dichtbevolkte gebieden zoals steden zijn steeds meer oppervlakten verhard. Hierdoor dringt het water niet meer in de grond, maar wordt het versneld afgevoerd via riolen. Dit kan leiden tot zowel overstromingen als uitdroging van de grond. Infiltratievoorzieningen zorgen ervoor dat er minder regenwater rechtstreeks in de riolen terechtkomt en dus voor een betere infiltratie in de grond.

Complete regenwaterrecuperatie pakketten

Onze complete hemelwaterrecuperatie pakketten omvatten alle benodigdheden voor een optimale opvang en hergebruik van regenwater. Een ondergrondse opslagtank, een filter (voorfilter of inline filter), een sifon, een besturingssysteem, een rustige inloop. Plug and play !

Buffering

Door regenwater te bufferen zorg je ervoor dat het water bij hevige regenval opgespaard wordt en vertraagd wordt afgevoerd. Zo ontlast men het rioolstelsel en wordt verhinderd lager gelegen gebieden onder water komen te staan.

Waterbehandeling – zo houden we het netjes

Ook afvalwater verdient een passende aanpak om het milieu te sparen en jouw toekomst veilig te stellen. Reken op ons voor systemen zoals septische en pompputten, zuiveringsstations en vet-, olie- en bezineafscheiders.

DS Plastics Watertight solutions biedt een uitgebreid gamma aan voor behandeling van afvalwater:

Septische putten

Een septische put, septic tank of septictank geeft een minimale behandeling aan het afvalwater. Bezinkbare en zwevende delen worden er grotendeels afgescheiden. De septische put staat bovendien ook in voor het vloeibaar maken van ruw afvalwater, hoofdzakelijk de meegevoerde fecaliën.

Bij DS Plastics Watertight solutions vind je een uitgebreid aanbod aan septische putten in kunststof. Neem contact op met diegene die de tanks produceert via sales@dsplastics.be of vul het contactformulier in om een offerte te bekomen.

Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstations

Is uw woning gelegen in een zone waar geen rioleringsnetwerk uitgebouwd is, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Dit kan met een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Onze Veco Clear bestaat uit drie hoogwaardige kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker. Deze tankdelen zorgen ervoor dat het afvalwater drie fases doorloopt, namelijk de voorzuivering, de zuivering en de nazuivering. Dit proces staat garant voor een optimale zuivering van huishoudelijk afvalwater. 

Vetafscheiders

Vetten verontreinigen het afvalwater en belasten het rioleringsnet. Daarom wordt steeds vaker geopteerd om vetten af te scheiden alvorens deze te lozen. Waar organische vetten en oliën voorkomen, zoals bijvoorbeeld in grootkeukens en restaurants en vleesverwerkende bedrijven, zijn er verplichtingen en richtlijnen van toepassing. Maar ook bij private woningen wordt er steeds meer voor gekozen om de vetten afkomstig van keuken en badkamer af te scheiden. Voor deze doelgroepen biedt DS Watertight solutions een oplossing in PE.

Olie- en benzine afscheiders

Olie-en benzineafscheiders of koolwaterstofafscheiders worden gebruikt om olie af te scheiden van het afvalwater.

In volgende toepassingen kan het plaatsen van een afscheider verplicht zijn: carwashinstallaties, benzinestations, parkings voor vrachtwagens/tractors, garages,... Afhankelijk van de aard van het te behandelen oppervlak (overdekte of niet overdekte parkeerplaats, wasplaats of losplaats,...) en van de plaatselijke richtlijnen, wordt het aanvaard dat een deel van het afvalwater niet volledig naar de afscheider gaat. In dit geval installeert men een storm overloop (bypass). Dit systeem wordt voornamelijk geïnstalleerd indien de plaats niet is overdekt.

Ook bij de juiste keuze van het slibopvang-volume helpt DS Watertight solutions u graag verder !

Pompputten

Een pompput is een systeem voor het transporteren van proper water of afvalwater naar een hoger gelegen gebied. Dit kan een hoger gelegen riool zijn maar is ook geschikt voor het verpompen van water over grote afstand. Een pompput wordt typisch gebruikt voor het verpompen van grijs huishoudelijk afvalwater, fecaal afvalwater, regenwater, industrieel afvalwater, enz.  Afhankelijk van de toepassing kan DS Plastics Watertight solutions u een juiste oplossing aanbieden uit haar beschikbaar gamma. Maatwerk met specifieke eisen is ook mogelijk vermits DS Plastics Watertight solutions over een eigen assemblage atelier met ervaren personeel beschikt. Kortom, DS Plastics Watertight solutions kan u terdege adviseren in een correcte keuze van een kwalitatieve pompput.

Biologische producten voor het onderhoud van uw regenwatertank, septische put, leidingen & vetafscheider.

Met het nieuwe professionele gamma “Biologische onderhoudsproducten by DS Plastics Watertight solutions” willen wij ook onze bijdrage leveren in het proper houden van regenwater en afvalwater. Onze biologische producten bevatten een hoge concentratie enzymen voor een snelle en langdurige werking. Ze verbeteren het recuperatie- of afvalwater en zorgen hierdoor ook voor minder ruimbeurten. De producten zijn op een geheel ecologische manier ontwikkeld vanuit onze jarenlange kennis over regenwatertanks, septische putten, vetafscheiders, …

Rioleringconstructies – een lang leven beschoren

Materialen met een lange levensduur zijn dé voorwaarde voor duurzame structuren. Met onze lasconstructies, inspectieputten en ophoogstukken in polyethyleen zit u gebeiteld: ze weerstaan moeiteloos de tand des tijds.

Maatwerk lasconstructies in polyethyleen

We bieden uitgebreide mogelijkheden voor kunststof laswerk aan. Door jarenlange ervaring leveren onze vakmensen werk van hoge kwaliteit. Onze laswerken zijn hoofdzakelijk in polyetheen (PE).

Dankzij de chemische resistentie en de uitstekende sterkte eigenschappen van PE is dit materiaal zeer bruikbaar voor verschillende sectoren:

  • Bouwsector (PE controleputten, prefab hulpstukken afvoer op maat, HDPE trekputten, prefab muurdoorvoeren, kunststoftanks op maat)
  • Chemie (chemicaliëntank, lekbakken)
  • Tuinbouw (bloembakken, vijverbakken)
  • Landbouw
  • Installatiesector
  • Voedingsindustrie

DS Plastics Watertight solutions biedt een uitgebreid gamma aan kunststofputten voor inspectie en onderhoud van uw riolering, volgens de BENOR norm

Ondanks alle maatregelen zal er in een riolering steeds bezinking aanwezig zijn, waardoor deze steeds zal moeten gereinigd worden. Hierdoor zijn DS inspectieputten een onmisbaar deel van het rioleringsstelsel. Bovendien kunnen deze putten ook dienen als reukafsnijders voor hinderlijke rioolgeuren (sifonputten) of het tegenhouden van vaste bestanddelen (bezinkput).

Pvc standaard inspectieputten

De PVC toezichtputten zijn ideaal voor een snelle en gebruiksvriendelijke aansluiting. Ze zijn gemakkelijk te transporteren. De putten zijn waterdicht net als de verbindingen, aansluitingen, sifons,… Ze voldoen aan het BENOR keurmerk dat u op elke put op de sticker terugvindt. Elke put bevat tevens zijn productiedatum als traceringsmechanisme. De geprefabriceerde PVC-inspectieputten worden geproduceerd uit rioleringsbuizen die zelf een BENOR keurmerk hebben. Deze unieke inspectieput wordt standaard voorzien in de volgende diameters; ø250, ø315 & ø400 mm. Grotere diameters zijn beschikbaar op maat. De putten worden voorzien van een profielbodem of een vlakke bodem.

De toezichtsputten van DS Plastics Watertight solutions zijn standaard vanuit de productie voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put. Een meerwaarde voor elke plaatser.

PE standaard inspectieputten

Bij de assemblage van onze inpectieputten maken we geen gebruik van verlijming, wat resulteert in een lekdichte garantie. Bovendien zijn deze inspectieputten vervaardigd uit eco-vriendelijk materiaal, met name 100% recycleerbaar Polyethyleen. De toezichtputten bieden tevens een betere functionaliteit dankzij de naadloze profielbodems - waardoor er geen risico op mogelijke obstructies bestaat – en werken we voor deze putten met geïntegreerde sifons .

Pvc ophoogstukken

Met behulp van een opzetstuk kan het putlichaam tot de gewenste hoogte verlengd worden. Het ophoogstuk is eenvoudig te plaatsen op de toezichtput d.m.v. de rubber dichting die op de toezichtsput of het ophoogstuk is ingebouwd. Deze rubber dichting zorgt voor een gemakkelijke, waterdichte aansluiting tussen inspectieput en ophoging. Dankzij deze technologie is er geen verlijming meer nodig, wat een gegarandeerde meerwaarde is op de werf, zowel naar zekerheid van waterdichtheid als naar tijdswinst.

Pvc prefab maatwerk

Naast een grote reeks van standaardmodellen, biedt DS Plastics Watertight solutions u ook de mogelijkheid tot maatwerk. Wenst U een andere hoogte, andere diameters (ø250, ø315, ø400, ø500 & ø630 mm), andere posities van aansluitingen, met of zonder ophoogkraag, met sifon, met terugslagklep … zowat alles is mogelijk met de DS Plastics Watertight solutions toezichtputten.

Aansluitingen – wel zo nuttig

Kan je je een leven voorstellen zonder elektriciteit, water, aardgas, kabel-tv, telefoon ...? Wel, wij zorgen er mee voor dat u er altijd over kan beschikken, dankzij betrouwbare aansluitingen en doorvoerelementen.

DS Plastics Watertight solutions biedt een uitgebreid gamma aan met aansluitingen, geschikt voor de doorvoer van de verschillende nutsvoorzieningen: aardgas, telefoon, kabelnet (tv, internet ...), elektriciteit en water.

Aansluitbocht / meervoudige doorvoerbocht

Plaats uitsluitend een door de distributienetbeheerder aanvaarde aansluitbocht zoals de DS aansluitbocht!

De aansluitbocht / meervoudige doorvoerbocht bestaat uit vijf met elkaar verbonden bochten in kunststof. Door zijn uiterst lichte gewicht is deze bocht gemakkelijk te hanteren op de bouwwerf. Op elk van de vijf bochten staat duidelijk vermeld welke nutsleiding de vakman via de respectievelijke bocht binnenbrengt. De bochten voor elektriciteit en aardgas hebben een diameter van respectievelijk 75 en 110 mm. Bij de levering zijn de openingen van de aansluitbocht zorgvuldig afgedicht met gemakkelijk te verwijderen stoppen. Na het verwijderen van die stoppen kan de aannemer de wachtbuizen gemakkelijk in de aansluitbocht steken.

Straalbocht / doorvoerbocht / pidpa bocht

Straalbochten vinden vooral hun toepassing in de fundering- en bekistingssector. Ze zorgen voor  een gemakkelijke oplossing als doorvoerelement voor allerhande leidingen die dienen getrokken te worden (water, electriciteit,...). Eén zijde is voorzien van een ringmof, wat de aansluiting vergemakkelijkt.

Energiekit / bekistingsstuk / meervoudige muurdoorvoer

De DS energiekit, bekistingsstuk of meervoudige muurdoorvoer wordt gebruikt als inbouwelement in de fundering. De meervoudige muurdoorvoer doet dienst als doorvoerelement van de nutsvoorzieningen en vindt zijn toepassing vooral in de kelderbouw. Deze is samengesteld uit vijf doorgangen voor elektriciteit, aardgas, kabel, water en telefoon.

Mazouttanks – en u zit er altijd warmpjes in

Van je mazouttank verwacht je dat ze lang meegaat en uiterst veilig is. Dat is precies wat wij jou verzekeren: kunststoftanks met ijzersterke prestaties. Zowel voor binnen als buiten, onder- of bovengrondse brandstofopslag.

DS Plastics Watertight solutions biedt een uitgebreid gamma aan kunststof mazouttanks voor veilige brandstofopslag.

Onze brandstoftanks voldoen aan de strengste normen.

Wij bieden zowel bovengrondse als ondergrondse tanks aan.

Buitenopslag bovengrondse opstelling

Dubbelwandig polyethyleen mazouttanks, ideaal voor buiten. Deze tanks garanderen een lange levensduur en veilige opslag. Ze zijn voorzien van een overvulbeveiligingssysteem.

Binnenopslag

Door de compacte afmetingen kunnen onze opslagtanks door elke deuropening om deze binnen te plaatsen. Tanks kunnen aan elkaar gekoppeld worden om zo een groter volume te bekomen.

Buitenopslag ondergrondse opstelling

Brandstoftanks in dubbelwandig HDPE voor ondergrondse opslag van mazout-diesel.

Constructie- en opslagtools – veilig onderweg

Wegafbakening, rijplaten, strooizoutbakken ... ze zijn onmisbaar in het verkeer. Hoe de onze zich onderscheiden? Ze zijn licht, flexibel, onbreekbaar, gebruiksvriendelijk en nog ecologisch verantwoord ook.

DS rijplaten en stempelplaten

Rijplaten en stempelplaten zijn ecologisch, licht in gewicht, gebruiksvriendelijk, extreem duurzaam, uiterst flexibel, waterafstotend en onbreekbaar. De platen kunnen niet roesten of verteren in de grond.

Wegafbakening – verkeersbarrier – New jersey

Stapelbare wegafbakening, verkrijgbaar in rood en wit. Perfect voor het gebruik van tijdelijke of permanente wegafbakening. Door het stapelbare ontwerp en het lichte gewicht (gemaakt uit PE kunststof) is onze wegafbakening gemakkelijk te transporteren. De verkeersbarrier kan opgevuld worden met water of zand.

DS multibox – strooizoutbak - opslagbox

De DS Multibox is geschikt om zout, zand en absorberende korrels te stockeren. De DS Multibox biedt een praktische en aantrekkelijk ogende opslagoplossing. Hij is perfect geschikt voor bus- en tramhaltes, treinstations, parkeerplaatsen en voetgangerszones. Ook voor particuliere huishoudens kan hij tal van opslag mogelijkheden bieden, denk maar aan een geschikte plaats om de vuilniszakken buitenshuis te stockeren. De opslagbox kan ook gebruikt worden voor het opslaan van dierenvoeders.

Polyethyleen mortelkuip, voorzien van stalen handvaten. Beschikbaar in verscheidene kleuren.

Onze mortelbak is een verzwaard model voor extra stabiliteit en is uitgerust met driehoekshaken om veilig te kunnen hijsen. De DS mortelkuipen hebben een zwart gepoederlakt frame met scharnierende hijsbeugels en verstevigde bovenrand. De zij- en onderkant van deze mortelbakken is eveneens versterkt. Dankzij het gebruik van LLDPE voor het produceren van deze mortelbakken, zijn ze bovendien heel schokbestendig. Deze kuip heeft dan ook een draagvermogen tot wel 500 kg! Ze zijn perfect stapelbaar en worden geleverd per pallet van 24 stuks. Onze mortelbakken kunnen, indien gewenst, ook bedrukt worden, dit met een minimum afname van 250 stuks.

Go Up