Septische putten

Septische putten (16)

In een septische tank wordt water afkomstig van de toiletten, fecaal water, opgevangen

Een septische put geeft een minimale behandeling aan het afvalwater. Bezinkbare en zwevende delen worden er grotendeels afgescheiden. De septische put staat bovendien ook in voor het vloeibaar maken van ruw afvalwater, hoofdzakelijk de meegevoerde fecaliën.

  • Ovale septische putten: dankzij de ovale vorm hebben deze tanks een lagere inbouwdiepte dan tanks met een vergelijkbaar volume.
  • Rechthoekige septische putten: onze rechthoekige tanks hebben een beperkte breedte waardoor ze gemakkelijk door een dooropening kunnen.
  • Ronde septische putten: Cilindrische kunststof tanks aan gunstige prijzen.
  • Biologische onderhoudsproducten: BIO SEPTIC maakt vloeibaar en ontgeurt. dit biologisch onderhoudsproduct verhoogt het rendement van de septiek en de zuivering.

Bekijk ons aanbod

Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstation

Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsstation (13)

Is je woning gelegen in een zone waar geen rioleringsnetwerk uitbouwd is, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden

Is je woning gelegen in een zone waar geen rioleringsnetwerk uitbouwd is, dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden. Dit kan met een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.

De DS Veco Clear bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

Het op regelmatige basis toevoegen van het produkt GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de veco-clear installatie.

 

Bekijk ons aanbod

Vetafscheiders

Vetafscheiders (14)

Vetten verontreinigen het afvalwater en belasten het rioleringsnet. Er wordt geopteerd om vetten af te scheiden alvorens lozing

Vetten verontreinigen het afvalwater en belasten het rioleringsnet. Vandaar wordt steeds vaker geopteerd om vetten af te scheiden alvorens de lozing. Waar organische vetten en oliën voorkomen bijvoorbeeld in grootkeukens en restaurants en vleesverwerkende bedrijven zijn er verplichtingen en richtlijnen. Maar ook bij private woningen wordt steeds meer gekozen de vetten afkomstig van keuken en badkamer af te scheiden. Voor deze doelgroepen biedt DS Plastics een oplossing in PE. We maken een onderscheid tussen de afscheiders voor private woningen en voor professionele doeleinden (volgens de norm EN- 1825).

Het vethoudende water, afkomstig van keuken, badkamer, wasplaats,… komt in deze tank terecht. Door het verschil in densiteit (gewicht), wordt een automatische scheiding doorgevoerd tussen het water enerzijds en de vetten anderzijds. De vetten verzamelen zich aan de oppervlakte en vormen een korst op het water. De afvoerbuis start net boven de bodem van de put, zodat geen vetten worden mee afgevoerd.

De vetafscheider voor professioneel gebruik is een toestel dat geplaatst wordt aan de afvoer van afvalwater van restaurants en kantines. Het is bedoeld om vet op te vangen zodat dit de verdere bebuizing niet verder verstopt. 

De tegenhanger van de chemische producten met dezelfde werking, doch volledig biologisch afbreekbaar. Voorziet onderhoud van alle leidingen van afvalwaters: W.C., gootstenen, douches, baden, lavabo’s, enz.

Bekijk ons aanbod

Olie- en benzineafscheiders

Olie- en benzineafscheiders (22)

Koolwaterstofafscheiders (KWS afscheiders) worden gebruikt om olie af te scheiden van het afvalwater - Volgens de norm 858.1

Olie-en benzineafscheiders of koolwaterstofafscheiders worden gebruikt om olie af te scheiden van het afvalwater. In volgende toepassingen kan het plaatsen van een afscheider verplicht zijn: carwashinstallaties, benzinestations, parkings voor vrachtwagens/tractors, garages,... Afhankelijk van de aard van het te behandelen oppervlak (overdekte of niet overdekte parkeerplaats, wasplaats of losplaats,...) en van de plaatselijke richtlijnen, wordt het aanvaard dat een deel van het afvalwater niet volledig naar de afscheider gaat. In dit geval installeert men een storm overloop (bypass). Dit systeem wordt voornamelijk geïnstalleerd bij outdoor parkeergarages.

De KWS afscheiders zonder stormoverloop (bypass) behandelen de afvoer van afvalwater op parkeerterreinen. Ze worden aanbevolen bij gebieden die als losplaats gebruikt worden of gebieden met een risico van op accidentele verontreiniging (bvb. distributie gebieden / strippen / brandstofopslag) of in kwetsbare gebieden (recycling van industrieel afvalwater, enz.).

Ontworpen volgens EN 858,1-2, behoren zij tot de familie afscheiders in Klasse 1, met lozingen van koolwaterstoffen kleiner dan 5 mg / liter.

De KWS afscheiders met stormoverloop (bypass) zijn de meest geïnstalleerde apparaten. Uitgerust met een volledig inspecteerbare bypass (de enige op de markt), ingebouwd in de tank, zorgen ze voor de afvoer op wegen en parkeerplaatsen. De bypass zorgt voor de distributie van de uitstroom in het apparaat en vervolgens ontleent het hiervan een deel tijdens onweer.

Ontworpen volgens de norm 858,1, hebben onze klasse 1 afscheiders een lozing van olie minder dan 5 mg per liter.

Het alarmsysteem detecteert de maximale dikte van de olielaag. Volgens de Europese norm (EN 858-1) is een alarm verplicht.

 

Bekijk ons aanbod

Pompputten

Pompputten (13)

Het afvalwater wordt weggepompt naar een hoger niveau.

Afhankelijk van de toepassing kan DS Plastics u een juiste oplossing aanbieden uit haar beschikbaar gamma. Maatwerk met specifieke eisen is tevens ook mogelijk vermits DS Plastics over een eigen assemblage atelier met ervaren personeel beschikt. Kortom, DS Plastics kan u terdege adviseren in een correcte keuze van kwalitatieve pompputten.

Een pompput is een systeem voor het transporteren van proper water of afvalwater naar een hoger gelegen gebied. Dit kan een hoger gelegen riool zijn maar is ook geschikt voor het verpompen van water over grote afstand. Pompputten worden typisch gebruikt voor het verpompen van grijs huishoudelijk afvalwater, fecaal afvalwater, regenwater, industrieel afvalwater, enz.

 

 

 

 

Bekijk ons aanbod

Go Up